تجاوز خونین رييس شرکت به منشي جوانش
Admin 157 14 Oct, 2017

تجاوز خونین رييس شرکت به منشي جوانش


تجاوز وحشتناک و بي رحمانه رييس شرکت به منشي جوانش هر چه گريه و التماس کردم فايده نداشت چندی قبل دختری با مراجعه به پلیس تهران ادعا کرد رییس شرکت به او تجاوز کرده است. مرجان گفت:مدت ها می شد به دنبال کار می گشتم هرجا می رفتم مدیران آنجا پیشنهاد ارتباط می دادند و من نمی پذیرفتم تا اینکه در یک موسسه خصوصی وقتی رییس پا به سن گذاشته را دیدم تصور کردم جای مناسبی برای کار است. هنوز یک هفته نگذشته بود که رییس خواست با رفتن کارمندان دیگر برای انجام برخی از کارها من درشرکت بمانم بدون اینکه شکی کنم پذیرفتم وقتی تنها شدم رییس من را صدا زد و وقتی داخل اتاقش رفتم دیدم رفتارش فرق می کند و زمانی فهمیدم او می خواهد به من تجاوز کند که راهی برای فرار نداشتم هرچی گریه و التماس کردم نشد و آن مرد به من تجاوز کرد. خیلی خراب شده بودم و رییس شرکت برای اینکه من شکایت نکنم پیشنهاد حقوق بسیار بالایی داد که من برای خلاصی از آن شرکت پذیرفتم و وقتی بیرون آمدم یک راست خودم را به کلانتری رساندم. ماجرای این دختر قربانی تجاوز خیلی زود به بازپرس کشیک مخابره شد و همزمان با دستور اعزام مرجان به پزشکی قانونی دستور بازداشت رییس متجاوز نیز صادر شد. مرد 62 ساله وقتی دید راز هوسرانی اش فاش شده است به ماموران گفت:این دختر دروغ می گوید او بود که به سمت من آمد و وقتی دید نمی خواهم باج بدهم تهدید به شکایت کرد. بنابه این گزارش،رییس هوسران با محاکمه در دادگاه کیفری به زندان و شلاق محکوم شد
دیدگاه ها